Ongezien, toch overal

Elfenhuis

Op diverse plaatsen op IJsland horen we bewoners vertellen over het er wonende elfenvolk. Deze zijn vredelievend totdat je ze lastig valt. Wanneer je een nieuw huis wil bouwen, laat je het best een elfenkenner even checken of je niet bovenop het feeënvolk gaat wonen. Want anders zijn de gevolgen niet te overzien.

Elfen

In Kopavogur wilde men een weg aanleggen waarvoor een heuvel deels zou worden afgegraven. Tijdens de bouw vielen machines om onverklaarbare redenen stil. En telkens weer bij die heuvel. Arbeiders wilden niet meer in de buurt komen met welke machinerie dan ook. Uiteindelijk werd de heuvel met rust gelaten omdat er drie elfen zouden wonen. Men durfde het niet aan om deze te verjagen. Dit gebeurde in 1930. Maar de drie elfen zijn nu nog steeds de enige bewoners van Elfenheuvel 102. Ook op andere plaatsen zien we dat boeren stukjes land onbewerkt laten uit respect voor elfen die daar huizen

Scroll naar boven